ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครประวัติศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:04  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ(คปภ.) ชมเชยระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:03  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครคุณธรรม รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:57  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารภัญญะ รางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:56  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:56  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:52  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดภาพยนต์สั้น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:52  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:52  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:51  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นำนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ เกมส์ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ ขุนระวัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:49  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..