ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเรียนรู้ อ่านเขียนไทญ้อ
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:42  อ่าน 1003 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา ท011 การพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:40  อ่าน 1413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ว306 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:39  อ่าน 1245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ว305,ว306 ชั้นม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,13:35  อ่าน 1792 ครั้ง
รายละเอียด..