ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง (อ่าน 488) 22 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวชาการครูราชันย์ ไชยมหา (อ่าน 418) 13 มิ.ย. 62
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติด และอบายมุข (อ่าน 490) 30 พ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานวชาการครูภัทราพร เพชรดีคาย (อ่าน 425) 29 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับโรงพยาบาลท่าอุเท (อ่าน 642) 27 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับองค์การบริหารส่ว (อ่าน 537) 27 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับสถานีตำรวจภูธรท่ (อ่าน 635) 27 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1714) 08 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1185) 08 พ.ค. 62
รูปแบบการปักชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 1189) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1272) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 932) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1116) 07 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 767) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 836) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 637) 04 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบห้องเรียน EIS ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 764) 15 มี.ค. 62
ช่วยโหวตให้คะแนนโรงเรียนเทศบาล๔ (อ่าน 520) 06 ธ.ค. 61
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 777) 04 ก.ย. 61
โครงการขับขี่ปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย) (อ่าน 1814) 12 ส.ค. 61
นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 717) 25 มิ.ย. 61
ครูอนิตตา บัวสาย เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 872) 19 พ.ค. 61
เกี่ยวกับ PLC (อ่าน 40) 15 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอการประเมินวิทยฐานะใหม่ (อ่าน 50) 11 พ.ค. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 990) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียนสามารถนำเลขประจำตัวนักเรียนไปปักในเ (อ่าน 1164) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียนสามารถนำเลขประจำตัวนักเรียนไปปักในเ (อ่าน 1184) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1198) 27 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1670) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1314) 04 เม.ย. 61
กำหนดการโรงเรียนอุเทนพัฒนา (อ่าน 996) 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC Test of English International Communication ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 872) 01 ก.พ. 61
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1378) 04 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1254) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1577) 03 เม.ย. 60
ตารางปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1099) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1197) 08 มี.ค. 60
โรงเรียนเปิดเทอม 1/2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 1446) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1110) 08 มี.ค. 60
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E - Library (อ่าน 1633) 01 ธ.ค. 59