ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงเรียนอุเทนพัฒนา  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักการภารโรงและแม่บ้านทำความสะอาด  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 33/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักการภารโรงและแม่บ้าน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2556,11:12   อ่าน 903 ครั้ง