ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดการเรียนการสอน 3 วัน
     ด้วยโรงเรียนอุเทนพัฒนาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอุเทนพัฒนา และแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูอดุลย์ พรหมสำเภา และคุณครูอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง
     ทางโรงเรียนอุเทนพัฒนาจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,17:05   อ่าน 1137 ครั้ง