ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 518 คน
ชื่อ-นามสกุล : มณีรัตน์ อุณาพรหม (นิ่ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 109 หมู่3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0984235608
อีเมล์ : maneerat12363@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย คุณานนท์ แสงบา (ออย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : บ.หาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
เบอร์มือถือ : 0610839261
อีเมล์ : Kunanonoo627@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.สอนุตสรา ยะเทียม (ยาหยี)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 62/4ต.นาขมิ้นอ.โพนสวรรค์จ.นครพนม48190
เบอร์มือถือ : 0961985695
อีเมล์ : vivovivo0961@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นุชสุดา ซองทอง (ปูเป้)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : บ้านคำพอก ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0932611490
อีเมล์ : panussuda@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เทียนชัย มะอินทร์ (ปีเตอร์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : บ.โชคชัย ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
เบอร์มือถือ : 0613495313
อีเมล์ : thianchai12207@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิรชา หนันอ้าย (เอิร์น)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : ุุุุุุุ60 หมู่6 ต.เวิพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0981905253
อีเมล์ : niracha.n2542@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร์ จันทร์นันต์ (เเก๊ป)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 32 /3ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0630150533
อีเมล์ : teerapat.jatanan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส จิราภรณ์ ระมงคล (น้ำ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 44 ม.13 บ.ม่วงไข่ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
เบอร์มือถือ : 0623860150
อีเมล์ : chiraphon1210@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศฐิระยุทธ วดีศิริศักดิ์ (ฟิล์ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 100/1 หมู่ 3 บ.นาผักปอด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0612373411
อีเมล์ : filmclud12213@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ปรวี ไชยชนะ (ปาล์ม)
ปีที่จบ : ุุ2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 35ม.8 บ.นาแค ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เบอร์มือถือ : 0929344330
อีเมล์ : porawee.chaichana@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภาพร จันทะขิน (จ๊ะจ๋า)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 30/2 หมู่2 บ้านท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
เบอร์มือถือ : 0984862290
อีเมล์ : naphaporn110@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นธิชา บาศรี (พลอย)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 54 ม.7 บ.ภูกระเเต ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
เบอร์มือถือ : 0621728271
อีเมล์ : ployploy4567890@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม