ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:26  อ่าน 1321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทําปุ๋ยจุลินทรีย์ (EM) ใช้ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
รายละเอียดผลงาน
ส่งประเมินเป็น อาจารย์ 3 ระดับ 8 ในปีการศึกษา 2546 (ครูชำนาญการพิเศษ)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:26   อ่าน 1321 ครั้ง