ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จรัส ไตรยราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:02  อ่าน 1941 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาแผนการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์
รายละเอียดผลงาน
ส่งประเมินเป็น อาจารย์ 3 ระดับ 8 ในปีการศึกษา 2546 (ครูชำนาญการพิเศษ)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2555,15:02   อ่าน 1941 ครั้ง