ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ ชุมนุม ระดับ ม.ต้น

รายชื่อชุมนุม ระดับ ม.ต้น

1. ชุมนุม จับจีบผ้า

https://forms.gle/7DrQdTXudhkjshWf8

ครูผู้สอน นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช

 

2. ชุมนุม นาฏศิลป์และการละคร

https://forms.gle/AZRrcgG3s2ryxuo98

ครูผู้สอน นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย

 

3. ชุมนุม อาเซียนน่ารู้

https://forms.gle/rtXmTEQiaZRScpqj9

ครูผู้สอน นางสาวสุชาดา  อุ่นเทียมโสม

 

4. ชุมนุม วิทยาศาสตร์ฮาเฮ

https://forms.gle/mHfbG9o2VjJCE2xN9

ครูผู้สอน นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์

 

5. ชุมนุม A-math

https://forms.gle/RBzg7QgsRdFoivgs6

ครูผู้สอน นางสาวธัญสินี  สินตำแย

 

6. ชุมนุม สร้างสื่อวิทย์

https://forms.gle/UQmSSbWe3nYAJ2jP9

ครูผู้สอน นางธนาวดี  ตั้งธำรงธนวัฒน์

 

 7. ชุมนุม ฟุตซอล

https://forms.gle/dmtFjeFNx1VHjQTC9

ครูผู้สอน นายสุพจน์  ขุนระวัง

 

8. ชุมนุม โฟล์คซอง ดนตรีก็มีหัวใจ

https://forms.gle/PL8zAAWXU3zqcoRN8

ครูผู้สอน นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต

 

9. ชุมนุม คลินิกหมอภาษา

https://forms.gle/tLDXp6UfcvH4NobC9

ครูผู้สอน นางสาวอนิตตา  บัวสาย

 

10. ชุมนุม เด็กสร้างภาพ

https://forms.gle/jxqgmtjy2BNUHkum7

ครูผู้สอน นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง

 

11. ชุมนุม วิทยาศาสตร์

https://forms.gle/jW5KX2AFQrSuyuYXA

ครูผู้สอน นายพิทักษ์  คิดโสดา

 

12. ชุมนุม Enjoy with English Words

https://forms.gle/kVbJeJSVyJ8mL8rB8

ครูผู้สอน นางพรอุมา  รากวงศ์

 

13. ชุมนุม เซปักตะกร้อ

https://forms.gle/NqZMz6kpNt2v3gRm6

ครูผู้สอน นายอัมรินทร์  พินิจมนตรี

 

14. ชุมนุม สังคมรอบโลก

https://forms.gle/zYq3YYkwW1sE1rHs8

ครูผู้สอน นายสมพงษ์  รัตนวงษา

 

15. ชุมนุม ประติมากรรมดินเหนียว

https://forms.gle/8ihnEM7V9rcu3tHR6

ครูผู้สอน นายอภินิตย์  บุญตา

 

16. ชุมนุมรักษ์ภาษา

https://forms.gle/7dfZ2Z83vuyHDNvA7

ครูผู้สอน นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์

 

17. ชุมนุม วิทย์แสนรู้

https://forms.gle/CBkW4NKgSU8knwZV8

ครูผู้สอน นางสาวกันยา  สุพรรณกูล

 

18. ชุมนุม ประวัติศาสตร์

https://forms.gle/54FapED6kxBkuxWUA

ครูผู้สอน นายมานิต  เที่ยงธรรม

 

19. ชุมนุม iT360

https://forms.gle/wpWiM6vsK7BquGat7

ครูผู้สอน นายสมุฏฏิ์  ภาษาดี

 

20. ชุมนุม กีฬาและนันทนาการ

https://forms.gle/Ds2vmyK1vaQSxyPt7

ครูผู้สอน นายสิทธิชัย  เป้ากลางไพร

 

21. ชุมนุม เกมลับสมอง

https://forms.gle/xtaj613QtBuASYgK6

ครูผู้สอน นางสาวฐาปนีย์ ชลุยรัตน์

 

22. ชุมนุม เวทคณิต

https://forms.gle/fAnmu2XpkQMxrs7u5

ครูผู้สอน นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์

 

23.ชุมนุม คณิตคิดสนุก (ซูโดกุ)

https://forms.gle/DuBs4Roj7tVXu8Vs7

ครูผู้สอน นางสาวปาจรีย์  หงส์แก้ว

 

24. ชุมนุม English for tourism

https://forms.gle/2MiyjwGTQ3wZM4Ps7

ครูผู้สอน นางสาวดุษฏี  บุตรบุรี

 

25. ชุมนุม งานช่าง

https://forms.gle/4C5PdjP4ip7MQU9T7

ครูผู้สอน นายกิตติศักดิ์  สุระโส

 

26. ชุมนุม ช่างตัดผม

https://forms.gle/azXFjZxGsSMZGB6P9

ครูผู้สอน นายวิชญ์ภาส สว่างใจ

 

27. ชุมนุม ภาษาบันเทิงศิลป์

https://forms.gle/7hgorp7tPwjHxXcd6

ครูผู้สอน นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์

 

28. ชุมนุม หลักภาษาน่ารู้

https://forms.gle/TgeXZLcMd4eRWMtj8

ครูผู้สอน นายสุกิจ  กลางประพันธ์

 

29. ชุมนุม สังคมหรรษา

https://forms.gle/ESG1p8biPBRrgx7m8

ครูผู้สอน นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ์

 

30. ชุมนุม คณิต ม.ต้น

https://forms.gle/Rvqc79o58MJT4YRw5

ครูผู้สอน นางณัฐพร  เดชทะสอน

 

31. ชุมนุม ดนตรี

https://forms.gle/5oMG2HgVVfVjwoyk6

ครูผู้สอน นายศิริวัฒน์ ปิติลาพัง

 

32. ชุมนุม อยากออกไปแตะขอบฟ้า (วิทย์รอบตัว)

https://forms.gle/rSTGq3R2FXG2Q5PL6

ครูผู้สอน นางสาวสุดาทิพย์  ถวิลไพร

 

33. ชุมนุม คณิตศาสตร์

https://forms.gle/NMny4zhwsbTyWVTR8

ครูผู้สอน นางสาวพรทิพย์  เข็มปัญญา

 

34. ชุมนุม หมอภาษา

https://forms.gle/FUt9aL5RR1ZAn4CY8

ครูผุ้สอน นางวัฒนะ  เกี้ยวมุก

35. ชุมนุม Happy Word Happy Time
https://forms.gle/REKKj2DP8e8z4xhG8
ครูผู้สอน ครูศิรินุช เบ้าคันที

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,15:10   อ่าน 3238 ครั้ง