ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอุเทนพัฒนาจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อ DLTV
โรงเรียนอุเทนพัฒนาจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อ DLTV
โรงเรียนอุเทนพัฒนา จะมีการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบาย “ โรงเรียนหยุด นักเรียนต้องไม่หยุดการเรียนรู้ ” โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV
ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2563 โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนผ่านช่องทางดังนี้

1. ทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ม.1 - ม.6 ช่อง 37 - 51 ตามลำดับ
2. ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186 - 200
3. ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337 - 351
4.Youtube : DLTV 1 - 12
5. แอพพลิเคชั่น DLTV ดาวน์โหลดได้ที่ App Store/ Play Store พิมพ์คำว่า DLTV
6. เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th
7. เว็บไซต์โรงเรียน http://www.utp.ac.th

โรงเรียนอุเทนพัฒนาได้จัดครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาเป็นผู้กำกับ ดูแลติดตามกับนักเรียน ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ โปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม โดยจะมีการติดตามสอบถามนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรับรู้ปัญหาต่าง ๆ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,11:17   อ่าน 867 ครั้ง