ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่  3 - 12 พฤษภาคม 2563

แบ่งนักเรียนเป็น 2 กรณี โดยแต่ละกรณีให้ดำเนินการดังนี้


1.  กรณีนักเรียนที่ได้ดำเนินการสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนมีนาคม

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครเรียนตามลิ้งก์ ดังนี้

          ตรวจสอบรายชื่อการสมัครเรียน ช่วงเดือนมีนาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 

 
 

 

 

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 7 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8,9 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 8,9 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วันที่ 10 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 12 พ.ค. 2563 *****

***** รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 2563 *****

ยืนยันการสมัครเรียนตามลิ้งก์ ดังนี้

          ยืนยันการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         

.         ยืนยันการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

.        

 

2.  กรณีไม่มีชื่อตามข้อ (1) หรือยังไม่สมัครเรียน ให้ดำเนินการสมัครเรียนตามลิ้งก์ ดังนี้

          สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          

          สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

.         
 

      หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

กำหนดการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในภายหลังAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,17:46   อ่าน 3978 ครั้ง