ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขับขี่ปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย)
มาตรการความปลอดภัยทางถนน ให้นักเรียนรักษากฏจราจร   สวมหมากนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่  ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด สังเกตุบ้ายจราจรและ ขับด้วยความระมัดระวัง   เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อนร่วมทาง ...ด้วยความปราถนาดีจาก  งานจราจรโรงเรียนอุเทนพัฒนา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 1472 ครั้ง