ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบห้องเรียน EIS ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 76) 15 มี.ค. 62
ช่วยโหวตให้คะแนนโรงเรียนเทศบาล๔ (อ่าน 167) 06 ธ.ค. 61
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 345) 04 ก.ย. 61
โครงการขับขี่ปลอดภัย (สวมหมวกนิรภัย) (อ่าน 1316) 12 ส.ค. 61
นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 357) 25 มิ.ย. 61
ครูอนิตตา บัวสาย เผยแพร่ผลงาน (อ่าน 492) 19 พ.ค. 61
เกี่ยวกับ PLC (อ่าน 26) 15 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอการประเมินวิทยฐานะใหม่ (อ่าน 28) 11 พ.ค. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 657) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียนสามารถนำเลขประจำตัวนักเรียนไปปักในเ (อ่าน 742) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียนสามารถนำเลขประจำตัวนักเรียนไปปักในเ (อ่าน 772) 27 เม.ย. 61
ผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 743) 27 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 850) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 623) 04 เม.ย. 61
กำหนดการโรงเรียนอุเทนพัฒนา (อ่าน 612) 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC Test of English International Communication ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 622) 01 ก.พ. 61
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 877) 04 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 937) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1209) 03 เม.ย. 60
ตารางปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 798) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 892) 08 มี.ค. 60
โรงเรียนเปิดเทอม 1/2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 922) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 795) 08 มี.ค. 60
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E - Library (อ่าน 1356) 01 ธ.ค. 59
ด้วยรักและผูกพัน 30 กันยายน 2559 มุทิตาจิต (อ่าน 832) 01 ต.ค. 59
รายงานประจำปี 2559 (อ่าน 775) 29 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปี 2559 (อ่าน 806) 29 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1340) 19 ก.พ. 59
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์-โทรสารโรงเรียน (อ่าน 2185) 02 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานประเภทคหกรรม และเกษตรกรรม (อ่าน 1119) 25 ธ.ค. 58
ประกาศหยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 (อ่าน 1069) 11 ก.ย. 58
รายชื่อทักษะ65 (อ่าน 892) 08 ก.ย. 58
หยุดการเรียนการสอน 3 วัน (อ่าน 1073) 13 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอุเทนพัฒนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 947) 24 ก.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุเทนพัฒนา ปีการศึกษา 2558 ขอให้ผู้สมัครนำคะแนน O-Net มาด้วย (อ่าน 1258) 09 มี.ค. 58
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.๒๒ ประจำปี ๒๕๕๗ สหวิทยาเขตสายน้ำโขง (อ่าน 1022) 28 พ.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสโดยสารปรับอากาศ (อ่าน 1176) 30 ต.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 1383) 30 ส.ค. 57
สถาปนา (อ่าน 1338) 19 ส.ค. 57
ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 (อ่าน 1172) 22 พ.ค. 57